Kohalike omavalitsuste koostöö

Suhtlemine Eesti ja Hiina kohalike omavalitsuste vahel on muutunud üha aktiivsemaks. Tallinna linnal on regulaarsed kontaktid partnerlinna Hangzhouga, kogemusi vahetatakse linnaplaneerimise, transpordi jt päevakohastes valdkondades, sõlmitud on kultuurikontakte. Viimane visiit toimus 2013. aasta juunis, mil Hangzhou filharmoonikud külastasid Tallinnat. Lisaks käis pealinnas 2013.a septembris ka Pekingi linnajuhtide delegatsioon.

Tartu sidemed oma sõpruslinna Ningboga on tihenenud tänu Ningbo delegatsiooni võõrustamisele Tartus 2011. aastal ning sellele järgnenud Tartu linnavalitsuse ja volikogu liikmete vastuvisiidile Ningbosse 2012. aasta märtsis. Narva-Xianmeni sõprussuhte tulemusel käis Narva delegatsioon Hiinas 2013.a mais ja hiinlased Narvas sama aasta augustikuus. Mitmed omavalitsused Hiinas ja ka Eesti Linnade Liidu liikmed on üles näidanud huvi omavaheliste sõprussidemete sõlmimise ja tihendamise vastu, mille tulemusena loodetakse leida vastastikku kasulikke ärikontakte ja edendada kaubavahetust.

2012. a novembris sõlmiti kahepoolne koostöö raamleping Eesti Linnade Liidu ja tema koostööpartneri – Chinese People´s Association for Friendship with Foreign Countries – vahel, eesmärgiga veelgi tugevdada kohalike omavalitsuste vahelist suhtlust ja koostööd.

Märtsis 2018 käis Eesti-Soome-Rootsi ühisdelegatsioon Jiangsu provintsis. 2018 aasta maikuus väisas Eestit Jilini provintsi delegatsioon (juulis avati Paldiskis Jilini äriesindus). Korraldatud on mitmeid väiksemamahulisi äriseminare ja ümarlaudu. Sarnaseid üritusi planeeritakse ka tulevikus. Arenevas staadiumis on sidemed Harjumaa ja Zhejiang’i provintsi (hiinlaste delegatsioon käis Eestis 2013. a kevadel) ja Paldiski-Guangzhou vahel.