Nõuded välismaalaste reisidokumentidele

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide – Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Horvaatia, Iirimaa, Islandi, Itaalia, Kreeka, Küprose, Liechtensteini, Luksemburgi, Läti, Leedu, Malta, Norra, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Taani, Tšehhi, Ungari ning Šveitsi Konföderatsiooni – kodanikud võivad siseneda Eesti territooriumile viisavabalt nii kehtiva passi kui ka isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et juhiluba, posti-, panga- või maksukaardid ei ole kehtivad reisidokumentidena ega isikut tõendavate dokumentidena.

Viisa taotlemine resimiseks Eestisse

Lühiajalised Schengeni viisataotlused (C viisa) Eesti külastamiseks tuleb esitada VFS Globali viisakeskustes.

Eesti saatkonnas Pekingis saavad erandina C viisa taotlusi esitada teenistus – või eripasside (public affairs passports) omanikud ja ELi kodanike pereliikmed.

Isikud, kes vajavad viisat ja esitavad reisidokumendi (passi) viisa taotlemiseks Eesti välisesindusse, peavad arvestama järgmisega:

  • reisidokument peab kehtima vähemalt kolm kuud pärast soovitava viisa perioodi lõppu;
  • reisidokument ei tohi olla vanem kui 10 aastat;
  • reisidokumendis peab olema vähemalt kaks vaba lehekülge;
  • alates 15. eluaastast peab igal isikul olema oma fotoga reisidokument;
  • 7–15-aastasel lapsel, kui ta on kantud vanema reisidokumenti, peab olema vanema reisidokumendis foto. Alla 7-aastasel lapsel, kui ta on kantud vanema reisidokumenti, ei pea olema fotot vanema reisidokumendis.

Lapse viisataotluse juurde, kes ei reisi koos vanemaga, tuleb esitada vanemate notariaalselt tõestatud nõusolek, kas lapse reisimiseks päris üksi või koos konkreetse saatjaga.

Kui reisidokument ei vasta eelpooltoodud nõuetele, loetakse viisataotlus vastuvõetamatuks ja viisataotlust ei menetleta.

Isikud, kes viisat ei vaja, peavad piiriületusel esitama kehtiva reisidokumendi, mis annab kasutajale õiguse piiri ületada ning vastab järgmistele kriteeriumidele:

  • reisidokument kehtib vähemalt kolm kuud pärast liikmesriikide territooriumilt lahkumise kavandatavat kuupäeva. Põhjendatud erakorralisel juhul võib sellest nõudest siiski loobuda;
  • reisidokument on väljastatud viimase kümne aasta jooksul;
  • 7–15-aastasel lapsel, kui ta on kantud vanema passi, peab olema vanema passis foto.

Reisidokumentide tunnustamine Välisriigi reisidokumendi tunnustamine on aluseks sellele, kas reisidokumenti kasutav isik saab Eestisse siseneda või mitte.

Lisinfo:

Kõigi Schengeni liikmesriikide, sh Eesti tunnustamisotsused leiate Euroopa Komisjoni kodulehe info rubriigist. Roheline värv tähistab dokumendi tunnustamist ning punane mittetunnustamist.