Lepingud

Eesti ja Hiina valitsuste vahel on sõlmitud järgmised lepingud:

 • Teadus- ja tehnikaalase koostöö leping (jõustus 20.04.1992)
 • Valitsuste vaheline leping riiklikust krediidist kaupade saatmiseks Eestisse (jõustus 12.05.1992.)
 • Kaubandus- ja majanduskoostöö leping (jõustus 14.04.1993)
 • Kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö leping (jõustus 3.09.1993)
 • Investeeringute soodustamise ja kaitse leping (jõustus 1.06.1994)
 • Eesti Vabariigi president Lennart Meri ja Hiina Rahvavabariigi president Jiang Zemin’i poolt 1994. aastal alla kirjutatud Ühisdeklaratsioon (jõustus 13.06.1994)
 • Tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 08.01.99). Lepingu muudatus kirjutati alla Tallinnas 09.12.14
 • Tsiviillennundusleping (jõustus 3.01.2000)
 • Meretranspordileping – allkirjastati majandus-ja transpordiminister Juhan Partsi ja Hiina asetranspordiminister Xu Zuyuan poolt 24.09.2008.
 • EVja HRV vaheline leping vastastikusest abist õigusasjades (31.03.2011)
 • Kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate ja kõrgharidust tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise leping (allkirjad 27.04.2015)

Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri ja Hiina Rahvavabariigi presidendi Jiang Zemini poolt 1994. aastal alla kirjutatud ühisdeklaratsioon annab kahepoolsetele suhetele üldisema raamistiku.