Eestis on koroonaviiruse ülemaailmse pandeemia tõttu kuulutatud välja eriolukord.

Kui olete jäänud hätta, siis võtke ühendust saatkonnaga või välisministeeriumi 24/7 hädaabi numbriga: +37253019999.

Arvestades vähenevaid reisivõimalusi ja viiruse levikut palume siiski reisivajadust äärmiselt hoolikalt kaaluda. Eriti puudutab see koroonaviiruse riskigruppi kuulujaid.

Kui elate välisriigis või olete otsustanud välisriiki kriisi lõpuni jääda, järgige palun kohalike võimude juhiseid ja veenduge, et te ei rikuks viisa ja muid riigis viibimise tingimusi. Loe täiendavat infot välisministeeriumi veebilehelt.

Hoolime Sinu ja kõigi teiste tervisest. Seetõttu palub saatkond koroonaviiruse ja gripi leviku tõkestamiseks tõsiselt kaaluda saatkonda tuleku vajadust. Aitäh mõistva suhtumise eest!

Lähemalt

Lepingud

Eesti ja Hiina valitsuste vahel on sõlmitud järgmised lepingud:

1. Teadus- ja tehnikaalase koostöö leping (jõustus 20.04.1992)
2. Valitsuste vaheline leping riiklikust krediidist kaupade saatmiseks Eestisse (jõustus 12.05.1992.)
3. Kaubandus- ja majanduskoostöö leping (jõustus 14.04.1993)
4. Kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö leping (jõustus 3.09.1993)
5. Investeeringute soodustamise ja kaitse leping (jõustus 1.06.1994)
6. Eesti Vabariigi president Lennart Meri ja Hiina Rahvavabariigi president Jiang Zemin’i poolt 1994. aastal alla kirjutatud Ühisdeklaratsioon (jõustus 13.06.1994) (Eesti-Hiina suhete olulisim alusdokument)
7. Tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 08.01.99); lepingu muudatus kirjutati alla Tallinnas 09.12.14 (jõustus 18.12.2015)
8. Tsiviillennundusleping (jõustus 3.01.2000). Uuendatud leping sõlmitud Tallinnas 26.10.2019, valitsuses heaks kiidetud 5.03.20
9. Eesti aj Macau erihalduspiirkonna vahelineviisakohustuse kaotamise lepe (jõustunud 29.07.2001)
10. Eesti ja Hongkongi erihalduspiirkonna vaheline viisakohustuse kaotamise kokkulepe (jõustunud 30.07.2001)
11. Meretranspordileping – allkirjastati majandus-ja transpordiminister Juhan Partsi ja Hiina asetranspordiminister Xu Zuyuan poolt 24.09.2008. Jõustunud 18.12.2008.
12. Leping vastastikusest õigusabist kriminaalasjades (jõustunud 31.03.2011)
13. Kõrghariduse dokumentide vastastikuse tunnustamise leping (27.04.2015 Riias, ASEM haridusministrite kohtumisel; kehtiv 5 aastat; jaanuaris 2020 saatsime noodi sooviga lepet pikendada).
14. Eesti ja Hongkongi vaheline topeltmaksustamise vältimise leping (jõustunud 18.12.2019)

Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri ja Hiina Rahvavabariigi presidendi Jiang Zemini poolt 1994. aastal alla kirjutatud ühisdeklaratsioon annab kahepoolsetele suhetele üldisema raamistiku.

Ministeeriumite tasemel on mitmeid koostöömemorandumeid ja ühiste tegevuste kavasid (näiteks 2017.a. novembris alla kirjutatud memorandumid e-kaubanduse alase koostöö ja digitaalse siiditee raames tehtava teabe ühilduvuse alase koostöö kohta ning valitsuste-vaheline memorandum Siiditee majandusvöö ja XXI saj merelise Siiditee algatuse raames tehtava koostöö kohta).