Hiina, Tai, Vietnami ja Mongoolia reisiinfo 06.08.2020

Hiina

Alates 28.03 peatab Hiina riiki sisenemise kehtivate viisade ja elamislubadega. Erinevad lühiajalised viisavabastused peatuvad samuti. Riiki sisenemine on endiselt lubatud diplomaatiliste, teenistus-, „courtesy“ ja C-viisadega. Isikud, kes soovivad siseneda majandus-, kaubandus-, teadus-, tehnika- või humanitaartegevuste raames, võivad selleks Hiina saatkonnast spetsiaalse viisa taotleda.
– Alates 18. märtsist suunatakse riiki saabuvad rahvusvahelised lennud esimese peatusena väiksematesse Hiina linnadesse, kus tehakse reisijatele esmane tervisekontroll ja COVID-19 test. Kohalike võimude otsusel võib saabumise linnas toimuda ka 14-päevane karantiin. Karantiini eest tuleb isikutel tasuda ise (hind jääb üldiselt vahemikku 260-800 RMB päevas). Vajadusel toimub saabumislinnas ka COVID-19 ravi, mille eest tuleb samuti isikutel ise tasuda.
Katkenud on enamus rahvusvahelised lennuühendused Hiinaga, täpsem info on toodud lennufirmade kodulehekülgedel.
– Avalikes kohtades mõõdetakse kehatemperatuuri, maski kandmine on soovituslik. Rangelt soovituslik on enda isiklikku telefoni alla laadida tarkvara, mis jälgib teie liikumist ning vajadusel näitab kohalikele võimudele teie viimase kahe nädala reisiajalugu.

Tai

Transiit ja riiki sisenemine välismaalastele on keelatud kuni 30.06. Erandina saavad siseneda töölubade omanikud, kellel on vähem kui 72 tunni vanune ‘fit to fly’ tõend. Riigist väljuvad vaid üksikud rahvusvahelised lennud.
– Alates 22.04 kehtib reegel, et kõik riigis viibivad välismaalased, kelle viisa aegus pärast 26. märtsi, saavad automaatse viisapikenduse kuni 26. septembrini. Eraldi taotlust ning lisadokumente migratsiooniametile esitada ei ole vaja. Lisainfo viisade pikendamise kohta Eesti aukonsulaadilt Bangkokis (Bee Kanchanaraphi bee@regents.ac.th)

Vietnam

Kuni 30.06 on turismieesmärgil riiki sisenemine keelatud, muul eesmärgil riiki sisenemiseks tuleb selleks eelnevalt Vietnami saatkonnast viisa taotleda. Enamus rahvusvahelised lennuühendused Vietnamiga on katkenud.
– Alates 01.04 ei tööta Vietnamis migratsiooniametid – selle aja jooksul aegunud viisade osas trahve ja karistusi ei rakendata. Väljaspool seda aega aegunud viisasid pikendavad kohalikud võimud kuni 90 päeva, pikenduse taotlemiseks on vaja aukonsuli ametlikku kirja. Vietnami viisa pikendamise protsess on toodud siin. Ametliku kirja saamiseks palun pöörduge meie Vietnami aukonsulaadi poole – Mr. Do Muoi, Ms. Hoa Tran (muoi.do@trasas.com.vn; acct6@trasas.com.vn).

Mongoolia

Katkenud on enamus rahvusvahelistest lennuühendustest Mongooliaga, täpsem info on toodud lennufirmade kodulehekülgedel. Samuti on katkenud provintsidevaheline transpordiühendus.
Riiki sisenemine on keelatud kõigile välismaalastele.
– Restoranid, baarid ja muud avalikud kohad suletakse kell 12 päeval. Kõik avalikud üritused nagu konverentsid, spordiüritused, kontserdid on keelatud.